W Strategii Grupy ERGO Hestia na lata 2015-2017 wskazaliśmy, że fundamentem rozwoju ERGO Hestii jest oferowanie klientom Najwyższego Standardu Ochrony dzięki partnerskiej współpracy z pośrednikami. Wszystkie powoływane przez nas projekty odzwierciedlają naszą strategię.

Na pytania „czym jest sprzedaż?” lub „czym jest biznes?” mamy jedną odpowiedź - wartościowymi relacjami. Od wielu lat promujemy model otwartej sprzedaży, który w centrum stawia klienta: od matrycowych produktów, które można idealnie dopasować do potrzeb klienta, poprzez wspólne środowisko pracy jakim jest iHestia, rewolucyjne punkty sprzedaży, powołanie Rzecznika Klienta aż po proste i przyjazne pisma, które wysyłamy do klienta. Prosto i przyjaźnie. W naszych relacjach biznesowych z Agentem, to właśnie Jego stawiamy w centrum Galaktyki Agenta ERGO Hestii. Wszystko w duchu Przyjaznego Partnerstwa.

Wyróżniając agencję Znakiem Jakości ERGO Hestii gwarantujemy jednocześnie, że w nagrodzonym punkcie sprzedaży nasi klienci doświadczą właśnie tych wartości, które są dla nas ważne.